Sekretariatschemat

Schemat är precis som förra året, men med en lite justering de helger det är sex matcher.
 SEKRETARIATET

Varje lag skall vid flera tillfällen under säsongen ansvara för sekretariatet. Att ansvara för sekretariatet innebär att vara domaren behjälplig, ansvara för tidtagning och strafftidtagning. Sköta målräkning och fylla i resultatet efter match. Var på plats senast 5 minuter innan matchstart.

• Alla matcher spelas 2 x 20 minuter.
• Tiden stoppas endast på domarens tecken.
• Sista minuten i andra perioden är alltid effektiv tid.
• Utvisningstiden (2 min)börjar räknas från det att spelet återupptas.

• Tänk på att i sekretariatet är vi matchfunktionärer, alltså neutrala.