Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser 2021-2022

INLEDNING
Tävlingsbestämmelsernas syftet är att tydliggöra vad som gäller för deltagande i våra serier. De kommer att revideras årligen, samt efter behov om nya frågor väcks. Synpunkter på innehåll, frågor angående tolkningar, samt förslag till förbättring kan skickas via e-post till: ordforande@korpenvanersborg.se eller sms till 0704-615239

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
All information gällande vår verksamhet, så som spelprogram, resultat, tabeller, ändrade matchtider, inställda eller flyttade matcher samt Walk Overs mm. läggs ut på Korpen Vänersborgs hemsida http://korpenvanersborg.se. E-post till kontaktmannen är också obligatorisk då det är den primära kommunikationsvägen. Det åligger kontaktmannen i varje lag, eller av honom utsedd person att varje vecka kolla sektionens sida och sin e-post för att sedan meddela sina lagmedlemmar eventuella förändringar. Plötsliga ändringar som berör den för veckan aktuella spelomgången, och som inte hinner ut på sidan före 16:00 på fredag, kommer att meddelas via sms. Respektive lags kontaktman kommer att presenteras på sektionens sida med namn, telefon och e-post.

AVGIFTER
Anmälningsavgift: Samtliga lag som deltar i Vänersborgskorpens innebandyserier skall erlägga en anmälningsavgift på 4500SEK. Denna avgift skall vara betald före utsatt datum som finns på inbjudan för att laget ska lottas in i serien.
Domaravgift: Ingår i lagavgiften
Medlemsavgift: Nytt från förra säsongen är att 15 spelare ingår lagavgiften som i år är 4500kr. För varje spelare därutöver betalas 100kr i medlemsavgift.

MATCHTID
Alla matcher spelas 2 x 20 minuter (paus 3 min mellan perioderna. EJ sidbyte) Effektiv tid i matchens sista minut. Time Out tillämpas ej.

SERIESAMMANSÄTTNING
Sektionen förbehåller sig rätten att sätta samman serierna efter antal anmälda lag. Sektionen eftersträvar åttalagsserier med dubbelmöten vilket ger 14 matcher per lag och säsong. Seriernas indelning bygger på en ranking baserad på föregående säsongs resultat. Syftet är att man ska möta likvärdigt motstånd utifrån kunnande och/eller ambitionsnivå.

———-Detta stycke uppdateras efter att anmälningstiden gått ut——–

Herrar
Matchtid: 2×20 min. Effektiv tid sista matchminuten. Max 16 lag fördelade på två serier, Division 1 och 2.

Inför säsongen 2018-2019 Kommer de två lag som placerar sig först i Division två att rankas före det lag som placerar sig sist i division 1. Serierna kommer att sättas samman efter anmälda lag.

Dam Matchtid: 2×20 min. Effektiv tid sista matchminuten. Max 8 lag. Spelform: Se ovan seriesammansättning

———————————————————————————

SERIEMETOD
Enligt seriemetoden spelas serierna som dubbelserie med hemma- och bortamatcher enligt fastställd spelordning. Serien ska färdigspelas. Lag som inte spelar färdigt serien ska nästkommande säsong flyttas ned till lägre division. Man får lov att lämna En W.O. per säsong (Walk over bokförs som förlust 0-5). Fler innebär diskvalificering och nedflyttning. Beträffande ordningsföljden i serien gäller följande:
A/ Segrande lag får 2 poäng. Förlorande lag får 0 poäng. Vid oavgjord match får båda lagen 1 poäng.
B/ Ordningsföljden mellan lagen i en serie avgörs med antalet vunna poäng.
C/ Vid lika poängställning avgör målskillnaden, d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål.
D/ Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål.
E/ Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande.
F/ Kan lagen fortfarande inte skiljas åt placeras det lag först med flest vunna matcher
G/ Omspel om det gäller upp- eller nedflyttning. Annars lottning.

W.O. (Walk Over)
Om ni blir tvungna att lämna W.O. hör av er i god tid till kontaktmannen I det lag ni skall möta. Ring!! Kontaktuppgifter kommer att finnas på sektionens sida. Den första Walk over bokförs som förlust 0-5. Den andra innebär diskvalificering. OBS! Glöm inte kolla om ni har sekretariatet.

BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION
1. Spelare som deltager i Korpen aktiviteter skall vara medlemmar i Korpen och alltså anmälda tillsammans med laget. Spelare/medlemmar kan även läggas till under säsongen.
2. En spelare får endast representera ett lag i vårt seriesystem per säsong. Lagledaren/kontaktpersonen registrerar lagets medlemmar på vår hemsida och håller spelartruppen uppdaterad.
3. Licenserade spelare får Ej deltaga.
4. Åldersgräns är 16 år och uppåt.

Tillägg
(I) Under en lång säsong behöver flera lag ibland utöka truppen för att genomföra matcherna. Inhoppare eller ersättare behöver ej erlägga medlemsavgift. Har man deltagit fyra matcher så räknas men inte längre som inhoppare och skall erlägga medlemsavgift.
(II) I Kvalmatcher gällande upp- och nedflyttning får endast spelare som betalt medlemsavgift och är registrerade på laget deltaga.
(III) Har man spelat en match för ett lag under säsongen så kan man inte hoppa in i något annat lag efter det, utan ”tillhör” det laget. Är man anmäld på ett lags laguppställning inför säsongen, så är det dock tillåtet att byta lag så länge man ännu inte deltagit i någon match.
(IV) Damer som deltar i damernas serie får lov att delta i herrarnas serie, men får endast representera ett lag i vardera serien.

INLÅNING AV SPELARE
Ett lag får låna in högst antal saknade spelare för att bli fullt lag, det vill säga att man får inte låna så man blir fler än 5 utespelare + målvakt. Med lån av spelare menas spelare från andra lag (inkl. egna serien). Motståndarlaget måste godkänna lånet, annars blir det en normal W.O. (förlust 0-5) vid avsaknad av angivet lägst antal spelare. Enda undantaget från denna regel är att man får lov att låna in målvakt från ett annat lag.

MINSTA ANTAL SPELARE PÅ PLANEN
Ett lag får ej spela med mindre än fyra spelare på planen målvakten ej medräknad. Om laget ej uppfyller det kravet förlorar man matchen på walkover (0-5).

MATCHDRÄKTER
Alla lag skall bära enhetliga tröjor. Rekommendationen från sektionen är att alla deltagande lag har ett matchställ där tröjorna är enhetliga och numrerade, bland annat för att underlätta domarens arbete. Om domaren anser att lagen som möts har för lika färger, ska i första hand det lag som ej har ett riktigt eller komplett matchställ, bära västar eller byta ställ. Bedöms båda lagen ha likvärdiga matchställ så skall det lag uppskrivet som bortalag byta matchställ eller bära västar.

DOMARE
Vi eftersträvar att Matcherna döms av två domare. Domarens bedömning gäller alltid!

REGLER
Svenska Innebandyförbundets regler gäller. Regelboken finns att ladda ner från Svenska Innebandy Förbundets hemsida. http://www.innebandy.se LÄS GÄRNA! Time Out tillämpas ej.

MATCHMILJÖ
Spelare som genom sitt sätt att agera, stör och ej verkar för en god matchmiljö kan komma att stängas av från spel. Domarna uppmuntras av Innebandysektionen att döma hårdare för förseelser av Abuse karaktär. Framförallt så ger Sektionen domarna sitt stöd i att plocka bort spelare från matchen som ”samlat ihop” till ett matchstraff genom upprepade mindre förseelser som var för sig inte upplevs grova, men som sammantaget kan betraktas som en grov förseelse.

FLYTTNING AV MATCH
Matcherna skall spelas på utsatt datum och tid. Men ingen regel utan undantag. Vid särskilda omständigheter kan Korpen ordna med matchflytt. En administrativ avgift på 200kr tillkommer. Sektionen förbehåller sig också rätten att flytta på matcher om det anses nödvändigt beroende på omständigher man inte vetat om då, eller som uppkommit efter det att spelprogrammet fastställts.

SEKRETARIATET
Varje lag skall vid flera tillfällen under säsongen ansvara för sekretariatet. Att ansvara för sekretariatet innebär att vara domaren behjälplig, ansvara för tidtagning och strafftidtagning. Sköta målräkning och fylla i resultatet efter match. Var på plats senast 5 minuter innan matchstart.

• Alla matcher spelas 2 x 20 minuter.
• Tiden stoppas endast på domarens tecken.
• Sista minuten i andra perioden är alltid effektiv tid.
• Utvisningstiden (2 min)börjar räknas från det att spelet återupptas.

• Tänk på att i sekretariatet är vi matchfunktionärer, alltså neutrala.

SARGEN
Sargen ställs på plats av de två lag som spelar första matchen den aktuella speldagen samt plockas in av de lag som spelar den sista matchen. Sargen ska vara 14 sarglängder på långsidorna, skarven på mittlinjen och sju bitar åt varje håll.

Uppdaterad 2021-08-08
Innebandysektionen
Korpen Vänersborg